Inilah Bukti Muhammad bin Abdul Wahhab Mengkafirkan Para Ulama

0
1,465 views

Bukti-Scan-kitab-kesombongan-Imam-Wahabi

PERKATAAN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB YANG MENYESATKAN UMAT

DALAM KITAB “AL-USHUL AL-ARBA’AH FI TARDID AL-WAHABIYAH” [TASHHIH KHATHA’ TARIKH HAULA AL-WAHABIYAH OLEH MUHAMMAD SA’ID ASY-SYUWAI’IR] PENERBIT: DAR AL-HABIB CETAKAN KE-EMPAT TAHUN 1421 H/2000 M HAL. 66 SBB:

RENUNGAN BUAT UMAT ISLAM JIKA INI SEBUAH KEBAIKAN

Terjemahan bebasnya yang berwarna kuning sbb:

“Dan sebagian perkataannya [Muhammad bin Abdul Wahhab],

“Aku menganggap bathil kitab [fikih] empat madzhab, dan aku katakan bahwa manusia dalam kurun waktu 600 tahun mereka tidak beada atas sesuatu [kebenaran], dan aku mengajak untuk berijtihat dan aku keluar dari taqlid [mengikuti ulama = ”Menerima satu perkataan tanpa mengetahui dalilnya” [Mudzakaratu Ushuulil-Fiqh hal. 306 – Cet. Multaqaa Ahlil-Hadiits]] dan aku katakan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah kemarahan, dan aku mengkafirkan orang yang bertawasul kepada orang-orang shalih, aku mengkafirkan Bushairi karena ucapannya. ‘Hai orang yang paling mulia-mulianya makhluk [Muhammad] ,’ dan aku katakan jika aku mampu untuk menghancurkan kubah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam niscaya akan aku hancurkan, dan sekiranya aku mampu juga atas ka’bah, niscaya aku ambil talangnya dan aku buatkan talang dari kayu, dan aku haramkan berziarah ke makam Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan aku mengingkari untuk berziarah ke makam kedua orang tua dan selain dari keduanya, dan aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah, dan aku mengkafirkan Ibnu Al-Faridh dan Ibnu ‘Arabi, dan aku akan membakar kitab Dalalil Al-Khairat dan kitab Raudh Ar-Riyahin [taman kesenangan] dan aku akan menamainya Raudh Asy-Syayathin [taman para setan], ……………….

sumber :Manhajsalafi

NO COMMENTS